Appelgrens Elektriska | Miljö och kvalitet
3653
page-template-default,page,page-id-3653,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive

Miljöpolicy

Vi skapar konkurrenskraft hos våra kunder genom att erbjuda hög leveranssäkerhet, kvalité och god kompetens. Verksamheten skall bedrivas på ett sådant sätt att miljön och människan skyddas och energi- och naturresurser sparas så att Appelgrens bidrar till ett långsiktigt uthålligt samhälle.

Detta innebär att:

 • Vi skall påverka, ställa krav på och samarbeta med kunder, leverantörer och myndigheter och andra intressenter för att uppnå minsta möjliga miljöpåverkan.
 • Vi skall genom uppföljning och ständiga förbättringar säkerställa att fastställda miljömål nås.
 • Vi skall uppfylla aktuell miljölagstiftning och andra miljöförordningar som berör verksamheten.
 • Vi skall visa öppenhet och informera om företagets miljöpåverkan och miljöarbete samt vara lyhörda för nya rön och erfarenheter på miljöområdet.
 • Vi skall genom utbildning främja och uppmuntra miljömedvetandet hos samtliga medarbetare samt göra dem medvetna om sitt och företagets miljöansvar.
 • Vi skall ha en effektiv avfallshantering och en optimal källsortering.

 

Partille 2016-11-01

Clas Amandusson / Ägare och VD Appelgrens Elektriska AB

Kvalitetspolicy

Appelgrens Elektriska skall genom;

 • Affärsmässighet
 • Flexibilitet
 • Långsiktighet
 • Erforderlig och kvalificerad teknik
 • Lyhördhet

 

Säkerställa att verksamheten uppfyller våra kunders, leverantörers, samarbetspartners och andra intressenters krav.

 

Kunderna skall alltid känna sig trygga i vårt samarbete genom att veta att vi efter bästa förmåga;

 • Uppfyller behov och förväntningar.
 • Uppfyller lagar och förordningar.
 • Levererar tjänster och produkter i rätt tid och av högsta kvalitet.
 • Utför erforderliga kontroller av installationer såväl under som efter utfört arbete enligt utarbetade rutiner.

 

Partille 2016-11-01

 

Clas Amandusson / Ägare och VD Appelgrens Elektriska